Zarządzanie Finansami

FAKTUROWANIE

Moduł umożliwia rejestrację pełnej sprzedaży firmy - wyrobów, towarów, usług, materiałów. Daje możliwości wystawiania różnych typów dokumentów sprzedaży oraz korekt.
Korzyści:

• Wyeliminowanie pomyłek w fakturowaniu
• Skrócenie czasu fakturowania klienta
• Bieżąca kontrola udzielonych kredytów kupieckich i niezapłaconych faktur
• Automatyczne uzupełnienia faktury danymi z produktu i zlecenia produkcyjnego
• Automatyczne generowanie pliku JPK

PŁATNOŚCI

Moduł umożliwia rozliczanie wystawionych faktur zarówno poprzez ręczne wprowadzanie dokumentów płatności jak i zaimportowanych automatycznie do systemu.
Korzyści:

• Aktualna wiedza na temat zobowiązań finansowych poszczególnych klientów
• Śledzenia stopnia wyczerpania ustalonej wysokości kredytu kupieckiego klientów

ZAKUPY

Moduł umożliwia rejestrację bezpośrednich kosztów zleceń oraz kosztów pośrednich poprzez rejestrację faktur zakupów usług tj. np. transport, podwykonawstwo itp.
Korzyści:

• Rejestrowanie wszystkich kosztów przypisanych do zlecenia