Rejestracja Produkcji

MOBILNY PANEL OPERATORA

Moduł ten został specjalnie zaprojektowany dla urządzeń mobilnych i pozwala rejestrować zdarzenia produkcyjne. Operator może rejestrować operacje produkcyjne, przerwy i błędy występujące podczas produkcji. Umożliwia także rejestrację materiałów wykorzystanych do każdej operacji technologicznej, a także narzędzi używanych w procesie produkcyjnym.
Korzyści:

• Porównuje szacunkowe i rzeczywiste czasy produkcji;
• Porównuje szacunkowe i rzeczywiste wskaźniki wydajności;
• Analizuje wszelkie problemy maszynowe i błędy produkcyjne zgłoszone przez operatorów.

PANEL OPERATORA I BRYGADZISTY

Ten moduł służy do zaawansowanej rejestracji zakończenia produkcji i dlatego został zaprojektowany dla stacji roboczych na PC. Oprócz wszelkich funkcji dostępnych w uproszczonym module panelu operatora, pozwala rejestrować czas pracy asystentów i wyświetlać podgląd dokumentów związanych z konkretnym zamówieniem. Brygadzista jest w stanie śledzić operacje produkcyjne wykonane przez każdego pracownika i korygować nieprawidłowe dane wejściowe.
Korzyści:

• Analiza wydajności maszyn i pracowników;
• Zarządzanie zespołem i zmianami;
• Zwiększona dyscyplina i polepszona jakość pracy w produkcji;
• Kontrola wskaźnika zużycia materiału i wskaźnika czasu działania;
• Łatwe wdrożenie systemu motywacyjnego pracowników;

OPERACYJNA KONTROLA JAKOŚCI

Moduł ten pozwala modelować szczegółowy proces jakości na poziomie produkcji. Pozwala także opracować plany kontroli jakości. Zdefiniować kluczowe wskaźniki wydajności, które należy osiągnąć w ramach określonej procedury kontroli, a także zarejestrować wszelkie zdarzenia dotyczące jakości. Plan kontroli jakości tworzony jest zgodnie z polityką jakości firmy i konkretnymi wymaganiami klientów.
Korzyści:

• Zmniejszenie strat i reklamacji klientów;
• Lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, maszynami i materiałami;
• Porównanie wyników produkcji z przyjętymi standardami jakości;
• Ciągła poprawa jakości produkcji;

ŚLEDZENIE PRODUKCJI

Moduł ten pozwala oznaczać i identyfikować materiały i półprodukty na każdym etapie produkcji. Proces śledzenia rozpoczyna się od znakowania rolek w magazynie surowców poprzez kontynuację identyfikacji materiałów w produkcji, do końcowej identyfikacji produktów w magazynie. W ten sposób moduł zapewnia pełną wiedzę na temat pochodzenia materiałów użytych do wytworzenia dowolnego produktu gotowego. Funkcjonalność modułu gwarantuje, że do każdego materiału, półproduktu i produktu gotowego przypisany jest unikalny identyfikator.
Korzyści:

• Pełna identyfikacja każdej partii wadliwego produktu;
• Szybsze przygotowanie materiałów do produkcji;
• Szybsze przygotowanie przesyłek dla klientów;
• Szybsza reakcja na reklamacje klientów;
• Szybsze składanie reklamacji do dostawcy surowców.