Integracja z maszynami

Zmniejszaj liczbę błędów, skracaj przestoje oraz na bieżąco zbieraj dane, łącząc interfejs czujnika HiFlow bezpośrednio z wyposażeniem hali produkcyjnej.
Czy posiadasz starsze maszyny? Czy wszystkie twoje maszyny mają możliwości wymiany danych?

Nasz interfejs MES pozwala dowolnym systemom zarządzania (MIS) i praktycznie każdemu sprzętowi w hali produkcyjnej na dzielenie się dokładnymi informacjami w czasie rzeczywistym, co umożliwia i śledzenie procesów w hali produkcyjnej na bieżąco. Informacje są wprowadzane bezpośrednio do systemu zarządzania klienta, gdzie są widoczne w czasie rzeczywistym. HiFlow MES to rozwiązanie umożliwiające przepływ informacji pomiędzy najnowszymi i / lub starszymi urządzeniami, a systemami MIS w szczególności dla maszyn które nie dostarczają informacji o statusie produkcji za pomocą protokołu JDF.

Wszelkie starsze urządzenia z licznikiem elektronicznym można podłączyć w czasie rzeczywistym za pomocą czujnika HiFlow. Nasz system HiFlow zapewnia interfejs, który pomoże łączyć się z licznikami maszyn i wagami w celu zautomatyzowania kontroli liczby i kalkulacji kosztów pracy, a następnie integracji z istniejącymi systemami zarządzania

Integracja maszyny opiera się na kilku prostych krokach:


1. Montaż czujników na maszynie.


Umieszczenie czujników, przemysłowych na maszynie w sposób umożliwiający wykrycie żądanej wartości. Ta część integracji opiera się na wiedzy i doświadczeniu osób zaangażowanych w produkcję na danej maszynie. Podstawowe informacje, które chcemy uzyskać z maszyny to:

rozpoczęcie i zakończenie operacji produkcyjnej w oparciu o:
○ pozycje elementów maszyny
○ prędkość obrotową
○ prędkości przepływu materiału/produktu
● ilość wytworzonych produktów:
○ ilość arkuszy
○ długość rolki.

2. Podłączenie czujników do sterownika PLC


Podłączanie czujników do dedykowanego sterownika PLC. System MIS ma moduł do komunikacji ze sterownikami PLC, który umożliwia pobieranie informacji bezpośrednio z ze sterownika.

3. Podłączanie PLC do sieci lokalnej.


Łączenie sterowników PLC z siecią lokalną za pośrednictwem interfejsu ETHERNET.

4. Przypisywanie sygnałów do maszyny w systemie.


System HiFlow MES, po skonfigurowaniu i przypisaniu sygnałów do odpowiednich maszyn, przeprowadza analizę odebranych sygnałów i automatycznie rejestruje proces pracy maszyny.

Korzyści w czasie rzeczywistym.

W praktyce operator zintegrowanej maszyny nie rejestruje operacji produkcyjnych na panelach, ponieważ są one rejestrowane automatycznie na podstawie analizy danych z maszyny. Raportowanie produktów jest również automatycznie dodawane do zarejestrowanej pracy.

Informacje produkcyjne dla raportów.

Dane pobrane z kontrolerów PLC są archiwizowane w bazie danych, co pozwala na dowolną analizę procesu produkcyjnego i zbieranie danych statystycznych z maszyn.

Szukasz więcej informacji?