Drukowanie książek

Specyfikacja produkcji

 
Książka jest najbardziej wyrafinowanym i jednocześnie najbardziej skomplikowanym produktem do drukowania. Dzisiaj, w czasie postępującej cyfryzacji, zmienia się jej tradycyjna funkcja, książka staje wobec rosnących wymagań. Niska cena i atrakcyjna okładka nie wystarczą w dzisiejszych czasach - książki stają się ekskluzywnym opakowaniem materiałów multimedialnych lub jednorazowych zabawek edukacyjnych. Dziś książka musi konkurować nie tylko z innymi książkami, ale także z tabletami i e-bookami.
Drukowanie książek odbywa się głównie przy użyciu offsetowego druku arkuszowego lub i zwojowego. W przypadku techniki druku zwojowego książki drukowane są zarówno przy użyciu coldset (produkcja czarno-biała), jak i heatset (duża, pełnokolorowa edycja). W przypadku produkcji książek ich oprawa jest równie ważne jak sam druk. Tanie książki (głównie produkcja w miękkiej oprawie) drukowane są w dużych ilościach i wymagają wysoce zautomatyzowanych procesów w celu obniżenia kosztów ich produkcji. Również w przypadku książek o bardziej wyrafinowanym wykańczaniu stale poszukuje się nowych metod obniżania kosztów produkcji bez obniżania ich jakości. Najpopularniejsze są zatem nowe typy opraw, takie jak oprawianie zintegrowane, a także oprawianie w twardą oprawę z klejonym blokiem książki.

Problemy i wyzwania

Produkcja książek oznacza ciągłe poszukiwanie optymalnej równowagi między jakością, szybkością produkcji i ceną. Wyzwanie polega na obliczeniu samych kosztów produkcji, które w przypadku dużych nakładów mogą obejmować dziesiątki, a czasem nawet setki podprocesów. Sytuację dodatkowo komplikują liczne wersje i warianty tej samej książki, które są coraz bardziej popularne wśród wydawców.
Duża grupa edytorów zrezygnowała z utrzymywania własnych sekcji DTP zamawia usługę składu i formatowania u freelancerów działających na rynku. Spowodowało to znaczne komplikacje procesu przyjęcia materiałów do druku - materiały wysyłane do drukarni są różnej jakości, pliki dotyczące tej samej publikacji są przygotowywane przez różne osoby, a wydawca uważa otrzymane proofy układu za materiały do merytorycznej korekty teksty. Jednoczesne przedłużenie procesu akceptacji materiałów rzadko prowadzi do zmiany ostatecznego terminu produkcji książki.
Jakość książki jest wynikiem pracy wielu osób, a błędy popełnione na wczesnym etapie mogą zostać ujawnione w momencie prac introligatorskich, gdy jest już za późno na jakąkolwiek korektę. Ostateczny efekt może wynikać z różnych czynników, takich jak schemat montażu, warunki przechowywania kartonu, profil ICC stosowany podczas produkcji form drukarskich. Dlatego kluczowe znaczenie ma przepływ informacji w drukarni i koordynacja operacji różnych sekcji.
 

Wybierz rozwiązanie

 
 
 
 
 

Szukasz więcej informacji?