Etykiety

Specyfikacja produkcji

 
Etykieta jest produktem wykonanym z folii lub papieru umieszczonym bezpośrednio na produkcie lub na jego opakowaniu w celu zidentyfikowania lub określenia jego zawartości. Obecnie etykiety to coś więcej niż informacja - służą one do działań marketingowych, reklamy produktu poprzez przyciągnięcie uwagi konsumentów. Ich zadaniem jest również potwierdzenie jakości produktu i wzmocnienie jego marki. Osobną, bardzo specyficzną grupą są etykiety dla sektora farmaceutycznego, które oprócz względów estetycznych dotyczących etykiet muszą również spełniać szereg dodatkowych wymagań.
Istnieje wiele rodzajów etykiet produkowanych przy użyciu różnych technik drukowania oraz materiałów o różnych rozmiarach i kształtach. Dlatego wysoka jakość druku, precyzyjne wykonanie i czas produkcji mają kluczowe znaczenie.
Produkcja etykiet odbywa się głównie przy użyciu druku fleksograficznego na samoprzylepnych podłożach z folii i papieru. Technologia opiera się na wykorzystaniu elastycznych form drukowania wypukłego. Drukowanie etykiet odbywa się w systemie z rolki na rolkę, co daje rolkę etykiet, którą można następnie pociąć i przekazać klientowi w postaci mniejszych rolek do dalszego wykorzystania w produkcji opakowań. Etykiety produkowane są również przy użyciu technologii offsetowej - w takim przypadku gotowe etykiety są dostarczane do klienta w postaci arkuszy z nacięciem.

Problemy i wyzwania

Etykieta najczęściej nie jest oddzielnym produktem, ale elementem wykorzystywanym przez klienta drukarni w kolejnych zautomatyzowanych procesach. Dlatego produkcja etykiet wymaga szerszego zakresu współpracy z klientem niż innych rodzajów produkcji poligraficznej. Drukarnia często otrzymuje jedynie założenia do projektu graficznego i sama przygotowuje ostateczną wersję plików produkcyjnych. Ustalenia nie ograniczają się jednak do prac nad projektem graficznym. Produkcja etykiet wymaga precyzyjnych i jednoznacznych aranżacji, przy jednoczesnym określeniu rodzaju podłoża, kształtu i rozmiaru etykiety, przerw między etykietami, sposobu nawijania. Za projekt graficzny, wymagania techniczne i harmonogram wdrożenia po stronie klienta często muszą być odpowiedzialne trzy różne osoby, a koordynacja całego projektu przechodzi na drukarnię.
Ponadto podczas produkcji etykiet szczególnie ważna jest właściwa identyfikacja towarów, a także partii, z której pochodzi dany produkt. Kwestie te stają się krytyczne w przypadku sektora farmaceutycznego ze względu na wymagania Good Manufacturing Practice (GMP) dotyczące dowolnych składników (w tym etykiet) stosowanych w procesie produkcji farmaceutycznej.
W procesie produkcji etykiet występują problemy typowe dla wszelkich innych rodzajów produkcji poligraficznej - związane z terminową realizacją zamówień, jakością produktów, problemami z komunikacją z klientem.
 

Wybierz rozwiązanie

 
 
 
 
 

Szukasz więcej informacji?