Opinie Klientów

HiFlow pomaga Koopress
osiągnąć cele wzrostoweSystem HiFlow uprościł proces śledzenia produktów z produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych, zapewniając jednocześnie ich pełną identyfikowalność i eliminując tym samym ręczne wprowadzanie dokumentów.

Przejrzysty proces ułatwia Printmax
planowanie zadań


System HiFlow automatycznie buduje diagram przepływu pracy dla każdego zlecenia, uwzględniając w nim wszystkie procesy technologiczne potrzebne do wykonania danego zlecenia. Technolodzy mogą zobaczyć i śledzić wszystkie aspekty procesu, gdy zadanie przechodzi przez produkcję, i w razie potrzeby mogą zagłębiać się w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Granpak zwiększa moce produkcyjne oraz
zmniejsza zużycie materiału dzięki HiFlow


Granpak optymalizuje planowanie produkcji dzięki bezpośredniemu dostępowi do dokumentacji technologicznej w module planowania HiFlow. Kiedy z kalkulacji tworzone jest zlecenie produkcyjne Diagram Technologiczny HiFlow pozwala zobaczyć wszystkie parametry zlecenia oraz powiązania pomiędzy operacjami technologicznymi.

Producent etykiet FANO usprawnia przepływ pracy dzięki HiFlow


Dzięki zintegrowaniu wszystkich informacji w jednej bazie danych system umożliwia sprawną bieżącą kontrolę procesów. Optymalizuje produkcję, podpowiada rozwiązania, zapobiega błędom i ułatwia pracę FANO.

Pobierz Case Studies & Whitepapers