Gospodarka Magazynowa

MAGAZYN MATERIAŁÓW

Moduł w znacznym stopniu wspiera jakość i efektywność procesów logistycznych materiałów. Umożliwia koordynację i nadzór nad przepływem materiałów pozwalając na terminową realizację zleceń produkcyjnych. Moduł wszechstronnie wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji materiałów. Dzięki cyfryzacji i  informatyzacji magazynu wielkiego znaczenia nabiera w gospodarce magazynowej koncepcja Just in Time. W tym przypadku zmiany statusów lub stanów magazynowych poszczególnych materiałów stanowią automatycznie impuls do podejmowania odpowiednich działań korygujących. Automatyzacja w procesie magazynowania może być również wspomagana  przez bezpośrednie zintegrowanie  systemów informatycznych, funkcjonujących u dostawców materiałów z wykorzystaniem modułu Integracja z Dostawcami.
Korzyści:

• Automatyzacja przyjęcia materiałów przy pomocy kodów kreskowych
• Redukcja zapasów, strat i zamrożonego kapitału
• Automatyczne generowanie dokumentów przyjęcia materiałów i wydania do zleceń produkcyjnych
• Prosty i szybki dostęp do informacji nt. składowanych materiałów ich przyjęcia i wydania na produkcję
• Zautomatyzowanie procesów inwentaryzacyjnych
• Możliwość obsługi wielu fizycznych i wirtualnych magazynów materiałów w jednej firmie lub w grupie firm, np. magazyny konsygnacyjne
• Zarządzanie zamówieniami materiałów

MIESZALNIA FARB

Moduł umożliwia zarządzanie recepturami farbowymi poprzez rejestrację zużycia komponentów i kontrolę stanów magazynowych farb. W ramach modułu możliwe jest harmonogramowanie mieszania farby, dzięki czemu zapewniamy odpowiednią ilość farby zawsze na wymagany w harmonogramie czas. Dzięki zastosowaniu kodów kreskowych proces mieszania został zautomatyzowany, jak również ograniczono możliwości popełnienia błędów.
Korzyści:

• Zmniejszenie liczby reklamacji z powodu błędów kolorystyki
• Skrócenie czasu przyrządów maszyn
• Wyeliminowanie kosztów związanych z zakupem i przechowywaniem pod zlecenie nadmiarowej ilości farby
• Zapewnienie powtarzalność kolorystyki przy wznowieniu produkcji
• Kontrola rzeczywistego kosztu farb w zleceniach
• Identyfikacja partii farb użytych w zleceniu

MAGAZYN PRODUKTÓW

Moduł w znacznym stopniu wspiera jakość i efektywność procesów ekspedycyjnych. Umożliwia szybką rotację towarów. Moduł wszechstronnie wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji produktów na magazynie.
Korzyści:

• Automatyzacja wydania produktów przy pomocy kodów kreskowych
• Automatyczne generowanie dokumentów ekspedycyjnych
• Zautomatyzowanie procesów inwentaryzacyjnych
• Możliwość obsługi wielu fizycznych i wirtualnych magazynów wyrobów gotowych w jednej firmie lub w grupie firm np. zarządzanie magazynami zlokalizowanymi u klientów
• Zautomatyzowanie wywołań przez klientów ich produktów

ZARZĄDZANIE MIEJSCAMI PALETOWYMI

Moduł umożliwia obsługę miejsc paletowych w magazynie wysokiego składu. Moduł działa zarówno na terminalach PC oraz kodów kreskowych. Logistyka wewnętrzna palet jest zautomatyzowana przy pomocy czytników kodów kreskowych.
Korzyści:

• Zlecanie zadań transportu palety poszczególnym operatorom wózków magazynowych
• Śledzenie i rozliczanie pracy operatorów wózków magazynowych
• Automatyzacja przyjęcia surowca przy pomocy czytników kodów kreskowych, poprzez zeskanowanie etykiet paletowych dostawcy

ZARZĄDZANIE SPEDYCJĄ

Moduł ten pozwala zaplanować transport z uwzględnieniem rodzaju transportu i terminów. Dostępna funkcja mapy pozwala w łatwy sposób pogrupować transporty i zaplanować trasę. Mapa uwzględnia ograniczenia w ruchu oraz natężenie ruchu. Integracja z usługami kurierskimi pozwala na szybką wycenę i zamówienia kuriera.
Korzyści:

• Krótszy czas planowania transportu
• Automatyczne wyznaczenie trasy i czasu przejazdu
• Proste zamówienie kuriera