Opakowania Giętkie

Specyfikacja Produkcji

 
Opakowanie giętkie to produkt wykonany z folii, który ma kilka różnych funkcji. Musi chronić produkt, stanowić barierę przed czynnikami zewnętrznymi, pozwalać na jego identyfikację, często określać jego składniki. Obecnie opakowania są czymś więcej niż tylko informacją i ochroną - służą do działań marketingowych, reklamowania produktu poprzez przyciągnięcie uwagi konsumentów. Ich zadaniem jest również potwierdzenie jakości produktu i wzmocnienie marki.
Koncepcja opakowania giętkiego obejmuje całą grupę produktów, w tym zarówno produkty zgrzewane, jak i dostarczane w roli, produkty o konstrukcji jedno-, dwu- i wielowarstwowej. Proces produkcji opakowań rozpoczyna się na etapie tłoczenia folii, gdzie dostosowanie właściwego składu granulatu określa parametry gotowych produktów. Terminowe dostawy opakowań i ich jakość często decydują o przebiegu produkcji dużych linii technologicznych, dlatego eliminacja błędów, precyzyjne wykonanie i czas produkcji mają kluczowe znaczenie.
Produkcja opakowań giętkich odbywa się głównie metodą druku fleksograficznego na wąskiej lub szerokiej wstędze przy użyciu farb utwardzanych rozpuszczalnikiem lub UV. Uzupełniają je procesy powlekania opakowań i zgrzewania. Opakowania są również produkowane przy użyciu technologii wklęsłodruku, a także technologii hybrydowych, np. za pomocą maszyn offsetowych z wymiennymi cylindrami drukującymi z dodatkowymi elementami fleksograficznymi

Problemy i wyzwania

Opakowanie stanowi jedynie element do produkcji innych towarów, których wartość jest wielokrotnie wyższa niż wartość opakowania. Ten komponent jest często używany przez zautomatyzowane linie produkcyjne i pakujące, a jego brak lub wada może powodować straty o wartości dziesiątek tysięcy złotych na każdą godzinę opóźnienia.
Dlatego w przypadku produkcji opakowań terminowa dostawa zamówień, kontrola łańcucha dostaw, planowanie produkcji z dużym wyprzedzeniem są jeszcze ważniejsze niż w przypadku innych rodzajów produkcji poligraficznej.
Każde nowo wdrażone opakowanie musi być nienagannie przygotowane przed rozpoczęciem produkcji. Technologia przygotowania opakowań nie ogranicza się do określenia projektu graficznego i wymiarów. Kluczowym czynnikiem jest zazwyczaj przeznaczenie opakowania, które decyduje o użytym podłożu, kolejności i składzie użytej folii, zawartości granulatu.
Bardzo istotne jest to, że na cenę opakowania, bardziej niż na jakiejkolwiek inny produkt poligraficzny, wpływa koszt zużytych materiałów. Dlatego analiza odpadów pochodzących z procesu produkcyjnego i ich właściwe oszacowanie podczas wstępnych obliczeń mają kluczowe znaczenie dla rentowności drukarni.
 

Wybierz rozwiązanie

 
 
 
 
 

Szukasz więcej informacji?