Integracja i Komunikacja

KOMUNIKACJA Z MASZYNAMI

Moduł zawiera mechanizmy i interfejsy umożliwiające komunikację systemu z wagami przemysłowymi, maszynami i urządzeniami produkcyjnymi. Obsługuje wymianę danych zgodnie ze standardem JMF / JDF. Możliwe jest również wyposażenie dowolnego urządzenia nieprzystosowanego do korzystania z JMF / JDF w czujniki i instrumenty komunikujące się bezpośrednio z modułem. W ten sposób można zintegrować wszystkie stacje produkcyjne w firmie z systemem, niezależnie od ich wyposażenia i zaawansowania technologicznego.
Korzyści:

• Bezpośrednia wymiana danych z maszynami i urządzeniami w czasie rzeczywistym;
• Automatyczna identyfikacja wszelkich nieplanowanych przestojów;
• Precyzyjna kontrola poziomu realizacji zamówienia;
• System automatycznie generuje powiadomienia o opóźnieniach w czasie rzeczywistym, gdy wystąpi ryzyko przekroczenia terminu;

KOMUNIKACJA Z PREPRESS

Moduł zawiera mechanizmy i interfejsy umożliwiające komunikację z systemami CTP. Obsługuje wymianę danych zgodnie ze standardem JMF / JDF. W ten sposób możliwa jest wymiana ważnych informacji technologicznych między systemem MIS a systemem CTP.
Korzyści:

• Wymiana danych w czasie rzeczywistym z systemami CTP;
• Żmudne wprowadzanie tych samych informacji do każdego systemu nie jest już potrzebne;
• Eliminacja błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych do systemów CTP.

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ERP

HiFlow pozwala na współpracę z wieloma systemami ERP (takimi jak SAP, Oracle, QuickBooks, Sage, Microsoft Dynamics AX, NAV), co zapewnia klientowi pełną kontrolę nad wszystkimi obszarami biznesowymi. HiFlow jest wyposażony w mechanizmy, które pozwalają na bezpośrednią wymianę informacji z określonymi systemami ERP. System HiFlow automatycznie eksportuje dane do ERP, wykorzystując określone metody eksportu.
Korzyści:

• Przesyłanie jednolitych danych między oprogramowaniem HiFlow i ERP;
• Oszczędność czasu dzięki przesyłaniu danych i dokumentów do oprogramowania ERP;
• Oszczędność czasu dzięki importowaniu płatności od klientów z oprogramowania ERP.

INTEGRACJA Z ODBIORCAMI

Ten moduł służy do komunikacji z różnymi systemami nabywców produktów, wykorzystującymi standard EDI. HiFlow może automatycznie komunikować się z systemem ERP każdego nabywcy i przesyłać takie dokumenty, jak elektroniczne zamówienia zakupu, faktury, dokumenty dostawy itp. Pozwala to zwolnić pracowników współpracujących firm z prostych i powtarzalnych operacji a co za tym idzie zaoszczędzić czas wykorzystywany wcześniej na tradycyjną komunikację.
Korzyści:

• Automatyczne składanie zamówień zakupu;
• Automatyczny odbiór zatwierdzonej daty dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów sprzedaży;

INTEGRACJA Z DOSTAWCAMI

Ten moduł służy do komunikacji z różnymi systemami dostawców, przy użyciu standardu EDI i np. system Papinet.
Korzyści:

• Automatyczne składanie zamówień materiałowych;
• Automatyczne otrzymanie zatwierdzonej daty dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów sprzedaży;

INTEGRACJA Z KURIERAMI

Integracja z kurierami została zrealizowana przy pomocy serwisu Apaczka. Integracja ta daje możliwość sprawnego zarządzania wszystkimi dostawami oraz składanie zleceń na przesyłki kurierskie bezpośrednio z systemu.
Korzyści:

• Automatyczne wypełnianie formularza wysyłkowego.
• Automatyczne przygotowanie dokumentów przewozowych.
• Monitoring procesu spedycji produktów.

KOMUNIKATOR

Moduł ten umożliwia bezpośrednią komunikację między użytkownikami systemu. Komunikacja ta jest uporządkowana, ponieważ odbywa się zawsze w kontekście jakiegoś zlecenia. Pełna historia komunikacji jest przechowywana w bazie danych systemu i dostępna dla uprawnionych pracowników.
Korzyści:

• Usprawnienie komunikacji między działami.
• Szybsze reagowanie na zdarzenia.
• Komunikacja w sieci wewnętrznej (również bez dostępu do Internetu).

ALERTY

Moduł ten pozwala definiować wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną do odpowiednich osób po wystąpieniu określonego zdarzenia w systemie
Korzyści:

• Automatyczne powiadamianie odpowiednich pracowników o wszelkich krytycznych zdarzeniach;
• Możliwość reagowania na krytyczne zdarzenia w czasie rzeczywistym;
• Oszczędność czasu i materiałów dzięki natychmiastowemu wprowadzeniu działań korygujących i naprawczych;