Analizy i Kontrola

KALKULACJE POWYKONAWCZE

Moduł ten szczegółowo prezentuje koszty planowane i rzeczywiste a także wyraźnie wskazuje wszelkie operacje technologiczne, które generowały dodatkowe koszty. Pomaga w podejmowaniu działań naprawczych i poprawie rentowności. Pozwala także analizować realną długoterminową rentowność zamówień oraz analizować każde zamówienie metodą góra-dół.
Korzyści:

• Precyzyjna kalkulacja kosztów planowanych i rzeczywistych, z możliwością obliczenia kosztu na określony cel;
• Kontrola wydajności pracowników produkcji i obsługi klienta na podstawie norm i danych wprowadzonych przez tych pracowników;
• Możliwość porównania szacowanych i rzeczywistych czasów produkcji;
• Możliwość porównania szacowanych i rzeczywistych wskaźników wydajności;
• Analiza wydajności maszyn i pracowników.

RAPORTY PRODUKCYJNE

Ten moduł umożliwia prezentowanie raportów zarówno w formie graficznej, jak i tabelarycznej. Informacje zebrane w centralnej bazie danych i dostarczone w odpowiednich raportach pozwalają kierownictwu firmy na podejmowanie szybkich i prawidłowych decyzji. Wizualizacja raportu zapewnia wgląd w każdy obszar biznesowy, zrozumiały dla każdego. Możliwość analizowania jasno przedstawionych wyników i porównywania ich z danymi historycznymi zapewnia niezbędne podstawy do podejmowania właściwych decyzji.
Korzyści:

• Wspieranie procesu decyzyjnego poprzez dostarczanie informacji zarządczych;
• Raporty prezentowane w formie graficznej i tabelarycznej;
• Raporty sprzedaży w podziale na sprzedawców, klientów lub grupy produktów;
• Obliczenia rentowności klientów i produktów;
• Możliwość analizy ogólnej efektywności sprzętu (OEE) i wydajności pracowników;
• Ocena wydajności maszyn i pracowników;
• Monitorowanie aktywności i wydajności pracowników;
• Ujednolicone procedury raportowania dla całej firmy.

KONTROLING

Moduł ten został zaprojektowany dla kierownictwa firmy oraz dla osób odpowiedzialnych za kontrolę i optymalizację procesów. Jego podstawową funkcją jest wspomaganie podejmowania decyzji poprzez dostarczanie informacji zarządczych. Moduł ten generuje wielowymiarowe analizy na podstawie danych zgromadzonych w systemie i udostępnia je autoryzowanym użytkownikom. Takie analizy obejmują cały biznes - produkcję, zapasy i sprzedaż.
Korzyści:

• Szybsze podejmowanie decyzji dzięki natychmiastowemu dostępowi do niezbędnych informacji;
• Przewidywanie potrzeb klientów;
• Analiza kosztów zamówienia na poziomie operacji technologicznej;
• Podgląd wydajności maszyn i pracowników w czasie rzeczywistym;
• Zwiększona wydajność wewnątrz-firmowej komunikacji dzięki przejrzystym i znormalizowanym informacjom.