Pudełka Kartonowe

Specyfika produkcji

 
Rynek opakowań kartonowych to dynamicznie rozwijający się obszar. Do produkcji wykorzystuje się tekturę litą i papier powlekany. Tektura służy do produkcji szerokiej gamy zarówno opakowań jednostkowych, jak i zbiorczych o różnym stopniu trudności wykonania.
Ścieżka technologiczna niezbędna do produkcji opakowań może wymagać użycia jednej maszyny lub kilkunastu technologicznych jednostek roboczych, na których materiał jest drukowany, wykańczania i wykrawania, wstawiania okien i składania pudeł w celu uzyskania gotowego produktu.
Aby sprostać wymaganiom klientów, drukarnie opakowań inwestują w coraz bardziej nowoczesne maszyny. Sprzęt jest wybierany głównie ze względu na wymaganą zdolność technik wykończeniowych, poczynając od maszyn do powlekania i laminowania, foliowania, maszyn do wklejania okien, składarko- sklejarek i innych. Najnowszy sprzęt często umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu procesów podczas jednego przejścia drukowanego arkusza przez maszynę.

Problemy i wyzwania

Drukarnie opakowań muszą spełniać różne wymagania swoich klientów, w przypadku opakowań dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego konieczne jest spełnienie szeregu wymagań związanych z systemami utrzymania jakości, dodatkowe wyzwania dotyczą produkcji towarów z surowców certyfikowanych zgodnie z FSC i PEFC. Wdrożenie tych wymogów bez odpowiedniego systemu informatycznego wspierającego użytkowników w tworzeniu i ewidencji jest bardzo trudne.
Współpraca z dużymi odbiorcami zmusza drukarnie opakowań do udziału w licznych przetargach publicznych, które wymagają rozbudowanego przygotowania i cennika, w tym licznych edycji i wersji, narzędzi umożliwiających nie tylko przygotowanie rzetelnej wyceny, ale także elastyczną zmianę cen w wyniku negocjacji.
Realizacja licznych zleceń robót kontraktowych wymusza na drukarniach opakowań wdrożenie odpowiedniego zarządzania zamówionymi produktami zgodnie z terminami przetwarzania poszczególnych partii produkcyjnych, utrzymanie minimalnych zapasów danego produktu i zarządzanie czasem przechowywanych produktów. Ponadto w celu obniżenia kosztów produkcji konieczne jest agregowanie produktów jednego lub wielu klientów na wspólnych arkuszach drukarskich. Jednocześnie w celu wyeliminowania błędów w procesie produkcyjnym niezbędne jest podanie dokładnych i jednoznacznych informacji na temat narzędzi wymaganych do produkcji (wykrojniki, szablony do wytłaczania i foliowania itp.). System HiFlow pomoże Ci stawić czoła wszystkim tym i wielu innym wyzwaniom.
 

Wybierz rozwiązanie

 
 
 
 
 

Szukasz więcej informacji?