Zarządzanie Sprzedażą

PORTAL KLIENTA

Portal klienta to przeglądarka internetowa, zapewniająca klientowi możliwość skontaktowania się z kimkolwiek i gdziekolwiek przez całą dobę. Umożliwia komunikację z systemem HiFlow i natychmiastowe uzyskanie pożądanych informacji. Portal oferuje takie funkcje, jak rejestracja zapytania ofertowego, podgląd produkcji zlecenia i śledzenie zapasów, zarówno w przypadku surowców, jak i produktów gotowych.
Korzyści:

•Niższe koszty transakcji;
•Pracownicy działu obsługi klienta nie muszą już zajmować się bezpośrednią komunikacją z klientem;
• Ograniczone ryzyko błędów komunikacyjnych;
• Oszczędność czasu pozwala zwiększyć wydajność obsługi klienta.

EWIDENCJA KONTRAHENTÓW

Moduł ten pozwala przechowywać wszystkie informacje dotyczące klientów i dostawców, ich pracowników i lokalizacji w jednej centralnej bazie danych. Zapewnia dostęp do danych związanych z wysyłką i fakturowaniem (adres dostawy, numer konta, metoda płatności). Integracja z GUS (Główny Urząd Statystyczny) umożliwia pobieranie danych klientów tylko poprzez wskazanie numeru VAT.
Korzyści:

• Jednoznaczna identyfikacja klientów i dostawców;
• Łatwe do znalezienia dane kontaktowe klienta;
• Korzystanie z danych klienta poprzednio wprowadzonych przez innego pracownika;
• Zbędne dane klientów są usuwane;
• Klienci mogą być klasyfikowani według typu, branży itp.; taką kategoryzację można również łatwo ulepszyć.

OBSŁUGA KLIENTA

Moduł ten pozwala zarejestrować dowolną komunikację z klientami, np. rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania. W ten sposób zapewnia historię komunikacji z każdym klientem, umożliwiając analizę działań sprzedawcy. Wszyscy upoważnieni pracownicy mają dostęp do notatek i dokumentów zapisanych w zarejestrowanych kontaktach, co poprawia komunikację wewnętrzną w firmie.
Korzyści:

• Monitorowanie aktywności i wydajności pracowników;
• Wyższy poziom konwersji zamówienia do zakupu;
• Poprawiona jakość obsługi klienta;
• Standaryzowane procedury regulujące obsługę klienta i obowiązki zawodowe;

PLAN SPRZEDAŻY

Moduł ten pozwala zdefiniować i kontrolować wykonanie planu sprzedaży dla każdego klienta w określonym czasie.
Korzyści:

• Oczekiwane przychody od każdego klienta znajdują się pod kontrolą;
• Wydajność sprzedawcy rośnie, ponieważ wyniki planu sprzedaży są należycie rozliczane i monitorowane;
• Dokładne estymacje dotyczące przyszłych przychodów firmy.
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Moduł ten pozwala przechowywać wszystkie informacje dotyczące pracowników i ich stanowisk oraz relacji funkcjonalnych w jednej centralnej bazie danych.
Korzyści:

• Łatwy dostęp do aktualnych danych kontaktowych wszystkich pracowników firmy;
• Łatwe zarządzanie autoryzacją danych dla wszystkich grup pracowników;
• Automatyczna autoryzacja dostępu w przypadku wymiany pracownika.

KALENDARZ ZADAŃ


Moduł ten pozwala opracowywać osobiste kalendarze dla pracowników lub dowolnej jednostki w firmie, zapewniając im narzędzie do efektywnego zarządzania czasem. Opcja automatycznego rejestrowania terminu z dowolnego poziomu systemu czyni z niego bardzo przydatne narzędzie.
Korzyści:

• Umożliwia powiązanie terminu z konkretnymi klientami, dokumentami, projektami, obliczeniami, produktami i zamówieniami, a także innymi pracownikami;
• Pozwala kategoryzować terminy, definiować cykle i statusy;
• Umożliwia porównanie kalendarzy zarówno pracowników, jak i oddziałów firmy.

 

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI


Ten moduł zapewnia dostęp do zadań użytkownika przydzielanych przez innych pracowników.
Korzyści:

• Monitorowanie wykonania zadań dla każdego pracownika;
• Opcja przypominania użytkownikowi o zbliżającym się terminie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Moduł zarządzania dokumentami pozwala na rejestrację i przetwarzanie dowolnego dokumentu w formie elektronicznej, wymienianego z klientami, takiego jak projekty graficzne, projekty CAD, specyfikacje produktu. Moduł zawiera takie informacje, jak dane autora i historia zmian dla każdego dokumentu. Zarządza wersjami dokumentów i poprawkami dokonywanymi przez dowolnego pracownika lub klienta. Wszyscy upoważnieni pracownicy mają dostęp do dokumentów przechowywanych w bazie danych systemu. W związku z tym wszystkie typy dokumentów obsługiwane przez różne edytory tekstu i aplikacje działają w systemie Windows.
Korzyści:

• Łatwy dostęp do aktualnych danych kontaktowych wszystkich pracowników firmy;
• Łatwe zarządzanie autoryzacją danych dla wszystkich grup pracowników;

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami to moduł pozwalający na tworzenie wszelkiego rodzaju projektów, a następnie śledzenie ich postępów. Mogą to być projekty sprzedaży, projekty graficzne, projekty produkcyjne, projekty reklamacyjne, projekty zakupu itp. Moduł pozwala zdefiniować ścieżki postępu (workflow) dla każdego projektu, a także zarejestrować zakończenie każdej operacji dotyczącej takiego projektu. Funkcja rejestracji czasu zapewnia opcję pomiaru czasu poświęconego na wykonanie każdego projektu. Dlatego możliwe jest efektywne zarządzanie czasem pracy projektantów, sprzedawców, technologów i innych pracowników zaangażowanych w każdy projekt.
Korzyści:

• Poprawa wydajności i jakości przepływu informacji, ograniczająca w ten sposób liczbę błędów;
• Absolutna zgodność ze ścisłymi procedurami dotyczącymi wycen i obliczeń w projektach sprzedażowych;
• Przetwarzanie grafiku zakończenia projektu;
• Przetwarzanie kart czasu pracy pracownika;

ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM

Moduł ten pozwala rejestrować złożone przez klientów zamówienia na pojedyncze produkty lub serie różnych produktów. Zapewnia opcję automatycznego uruchamiania zamówień na wiele produktów a także sprawdzania aktualnego stanu zapasów dla produktów już zamówionych przez klienta.
Korzyści:

• Lepsze zarządzanie zapasami produktów gotowych, ponieważ zapasy są weryfikowane po przyjęciu każdego zamówienia;
• Zautomatyzowane i ulepszone inicjowanie zamówień dla ciągłości dostępności produktów.

KALKULACJA KOSZTÓW

Ten moduł pozwala tworzyć kalkulacje kosztów produkcji. Zawiera zaawansowane funkcje, które przyspieszają przygotowanie kalkulacji, takie jak kreator kalkulacji. Koszty serwisowe są obliczane na podstawie stawek MPK, wydajności maszyny, stawek godzinowych, cen surowców i precyzyjnego zużycia surowców.
Korzyści:

• Wzrost średniego poziomu marży detalicznej;
• Precyzyjnie obliczone koszty produktu;
• Wyeliminowanie błędów w kalkulacji kosztów poprzez zastosowanie rzeczywistych kosztów (ceny surowców, normy zużycia materiałów, normy wydajności, stawki godzinowe itp.) i szablonów technologicznych;
• Standaryzacja cen produkcji poprzez tworzenie kalkulacji na podstawie szablonów technologicznych, specyfikacji maszyn i cenników materiałów zawartych w systemie;
• Standaryzacja i spójność kalkulacji.

GENERATOR OFERT

Ten moduł jest w stanie automatycznie generować oferty dla klientów. Zawiera gotowe szablony ofert, które pozwalają wygenerować ofertę przy użyciu już obliczonych kosztów.
Korzyści:

• Automatyczne generowanie wyceny na podstawie już obliczonych kosztów;
• Szybkie generowanie ofert z wieloma opcjami;
• Generowanie większej liczby ofert w nominalnym czasie pracy;
• Standaryzacja ofert generowanych przez pracowników;
• Zapobieganie błędom związanym z generowaniem ofert w innym oprogramowaniu.
 

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI

Ten moduł zapewnia właściwą odpowiedź na każdą reklamację przy zachowaniu ścisłych procedur. Narzędzia informatyczne dostarczane przez ten moduł pozwalają użytkownikowi przetwarzać i efektywnie obsługiwać reklamacje, zarówno zewnętrzne (reklamacje klientów), jak i wewnętrzne (reklamacje dotyczące firmy), a także reklamacje skierowane do dostawców firmy. Moduł ten pozwala uruchamiać i przetwarzać zamówienia co do których prowadzony jest proces reklamacyjny , zapewniając szybki dostęp do aktualnego statusu reklamacji, jej wyniku i sposobu rekompensaty.
Korzyści:

• Automatyczne składanie reklamacji u dostawców i poddostawców bezpośrednio z systemu;
• Szybsza rejestracja reklamacji klientów;
• Rozpatrywanie reklamacji klientów w ścisłej zgodności z określonymi procedurami;
• Łatwa komunikacja z dostawcami i klientami w sprawie reklamacji;
• Niższe koszty obsługi reklamacji;
• Wszelkie negatywne skutki reklamacji, zarówno dla klienta, jak i firmy, są minimalizowane poprzez szybką i sprawną obsługę.