Planowanie Produkcji

PLANOWANIE PRODUKCJI

Ten moduł zapewnia narzędzia, które pozwalają na technologicznie poprawne planowanie produkcji z realistycznym harmonogramem, zwiększając w ten sposób wydajność dowolnej stacji roboczej. Jedną z jego ważnych funkcji jest identyfikacja - tym samym ograniczenie a nawet wyeliminowanie tzw. wąskich gardeł w produkcji. Dodatkowe zalety to wizualizacja zaplanowanej produkcji, szybki i łatwy dostęp do informacji wymaganych dla prawidłowego planowania oraz różnorodność form, które należy zastosować. Wyżej wymienione funkcje zapewniają optymalizację procesu i dają możliwość symulacji wersji planu z optymalnym czasem a także optymalnymi kosztami. Moduł ten pozwala również analizować wydajność planu i wprowadzać korekty w czasie rzeczywistym.
Korzyści:

• Automatyzacja procesów planowania produkcji i aktualizacji planów;
• Optymalizacja parametrów wydajności dla operacji produkcyjnych;
• Codzienna kontrola przestrzegania terminów i informacja o ewentualnych opóźnieniach w realizacji planu produkcji;
• Redukcja / eliminacja wąskich gardeł;
• Przejrzyste i pełne zarządzanie czasem pracy i zdolnościami produkcyjnymi;
• Minimalizacja przestojów;
• Krótszy czas przezbrojenia ze względu na możliwość tworzenia sekwencji operacji technologicznych o podobnych parametrach;

MONITOROWANIE PLANU

Moduł ten pozwala śledzić wydajność planu w czasie rzeczywistym, korzystając z dużych ekranów rozmieszczonych w całej firmie. Dzięki temu firma może zidentyfikować wszelkie zgłoszone przestoje i błędy, a także wszelkie wynikające z nich opóźnienia w planie produkcyjnym.
Korzyści:

• Szybsza reakcja na wszelkie przestoje produkcyjne;
• Ostrzeżenie o przekroczeniu terminu;
• Śledzenie postępu zamówienia podczas każdej operacji technologicznej;

PLANOWANIE DOSTAW

Ten moduł pozwala zaplanować dostawy produktów do klientów. Dostarcza pracownikom magazynu informacji niezbędnych do przygotowania zamówień do transportu.
Korzyści:

• Niższe koszty transportu dzięki optymalnej kombinacji przesyłek;
• Krótszy czas dostawy;
• Eliminacja wszelkich błędów w dostawach klientów;

UTRZYMANIE RUCHU

Moduł ten pozwala rejestrować każdą przerwę konserwacyjną lub okresową naprawę każdej maszyny. Dlatego wszystkie przerwy konserwacyjne są uwzględnione w planie produkcyjnym i wykonane zgodnie z niezbędnymi procedurami.
Korzyści:

• Informacja o zakończeniu każdej planowej przerwy w konserwacji maszyny;
• Niższy wskaźnik awaryjności maszyny;
• Wyższa przewidywalność procesu produkcyjnego;