Usługi


Usługi wdrożeniowe


HiFlow Solutions gwarantuje swoim klientom daleko idącą fachową pomoc w określeniu i ustaleniu ich unikalnych potrzeb, odpowiedniej konfiguracji wszystkich elementów systemu oraz w przygotowaniu niezbędnych procedur i szkoleń dla przyszłych użytkowników, pamiętając, że w każdym przypadku wdrożenie systemu informatycznego jest unikalnym przedsięwzięciem do używanych rozwiązań, specyfiki firmy i ich wymagań. Metodologia nadzoru nad projektem wykorzystywana przez HiFlow Solutions została przygotowana na podstawie wieloletnich doświadczeń uzyskanych w wyniku wielu wdrożeń w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych
Podczas wdrażania naszych systemów stosujemy własną oryginalną metodologię, opartą na wieloletniej praktyce i doświadczeniu. Podstawą tej metodologii jest stworzenie zespołu wdrożeniowego, w którego skład wchodzą pracownicy klienta, nasi konsultanci wdrożeniowi i kierownicy projektów z dużym doświadczeniem informatycznym. Metodyka składa się z gotowych narzędzi, szablonów, pytań i scenariuszy, które stanowią kluczową bazę wiedzy dla każdego członka zespołu projektowego.
Ta metodyka kładzie nacisk na jasną hierarchiczną strukturę organizacji projektu. Proces wdrażania jest podzielony na etapy. Na każdym etapie należy wykonać konkretne działania, zgrupowane w wielopoziomowej strukturze zadań projektowych.
Każdy etap składa się z pewnej liczby pakietów roboczych, które z kolei są podzielone na szereg działań. Każde działanie składa się z szeregu określonych zadań. Należy podkreślić, że wszystkie etapy i pakiety robocze i działania są uruchamiane po spełnieniu warunków wejściowych i są zakończone, gdy osiągnięty zostanie oczekiwany wynik dla każdego etapu, pakietu roboczego, działania lub zadania. Wszystkie możliwe do zidentyfikowania zadania podlegają weryfikacji i kontroli jakości przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną.

Usługi Powdrożeniowe


Usługi powdrożeniowe gwarantują utrzymanie i rozwój systemu, dostawę i zdalną instalację aktualizacji wersji systemu, oraz wykonywanie prac serwisowych związanych z systemem. Ponadto HiFlow Solutions oferuje na życzenie klienta korygowanie danych błędnie wprowadzonych przez użytkowników, szkolenia i kursy doszkalające dla użytkowników systemu, naprawy uszkodzonego systemu w wyniku wypadków losowych, modyfikację bieżących funkcjonalności systemu zgodnie z wymaganiami zamawiającego, wdrożenie nowych funkcjonalności. Szczegółowe warunki tych usług są uzgadniane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb i wymagań klienta.
 

Usługi wsparcia serwisowego


Zakup naszych rozwiązań to inwestycja w coś więcej niż tylko oprogramowanie, to inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania firmy. Decydując się na zakup naszego systemu kupujesz jednocześnie doświadczenie naszych specjalistów ds. wsparcia i obsługi oprogramowania dla przedsiębiorstw.
Nasi inżynierowie i konsultanci nie tylko posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi naszego oprogramowania, ale także fachową wiedzę niezbędną, aby utrzymać Cię na drodze do większej produktywności i optymalizacji dla Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.
Z ich strony i ze strony oprogramowania HiFlow otrzymujesz codzienne mocne wsparcie , dzięki czemu możesz spokojnie skoncentrować się na prowadzeniu i rozwijaniu firmy. HiFlow Solutions dokłada wszelkich starań, aby zapewnić satysfakcję klienta również dzięki niezawodnej, doświadczonej i efektywnej obsłudze. Najskuteczniejszy, największy w Polsce zespół konsultantów czuwa nad optymalnym wykorzystaniem systemu dla efektywnej obsługi klienta z ewentualnymi bieżącymi problemami wynikającymi z codziennego użytkowania.

Usługi Innowacyjności


Sposób, w jaki myślimy i działamy, zależy zasadniczo od wymagań naszych klientów oraz branży opakowaniowej i drukarskiej, a także od naszego dążenia do innowacji. HiFlow Solutions dostarcza innowacyjne i najnowocześniejsze rozwiązania systemowe. Z wyczuciem przyszłych trendów i aktywnego uczestnictwa w stowarzyszeniach przygotowujemy się dzisiaj do wyzwań jutra - bierzemy udział w kształtowaniu przyszłości!
 
Znajduje to odzwierciedlenie w naszej innowacyjnej platformie integracji produkcji. Nasi wymagający użytkownicy pomagają nam w zapewnieniu, żeby produkty, usługi i rozwiązania HiFlow spełniały obecne i przyszłe wymagania branży produkcyjnej. Współpraca z wieloma uniwersytetami, szkołami wyższymi i instytutami badawczymi oraz nasze zaangażowanie świadczą o wysiłkach innowacyjnych podejmowanych przez HiFlow Solutions.
 

Usługi Integracji


Nasi eksperci ds. Integracji oprogramowania mają wieloletnie doświadczenie w integracji oprogramowania HiFlow z innymi systemami biznesowymi, zaprojektowanymi z myślą o wyjątkowych potrzebach biznesowych. Jako twórca oprogramowania, mamy specjalny wgląd w najlepsze praktyki, które pozwolą zintegrować oprogramowanie z pełnym dopasowaniem do innych krytycznych systemów biznesowych. Możemy w ten sposób zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów.

Szukasz więcej informacji?